Aktiviteter

Ayshamoskén erbjuder många olika aktiviteter både riktade till medlemmar och allmänheten. Under pågående pandemi är alla fysiska aktiviteter begränsade.

Fredagsbön (salat al-juma)

Varje fredag hålls vanligtvis den gemensamma fredagsbönen (salat al-juma) i moskén. Alla är välkomna att delta i fredagsbönen! Läs mer…

Studiebesök till moskén (för skolklasser och överiga grupper)

Vi tar årligen emot 30–50 skolklasser och andra grupper på guidning i moskén. Under pågående pandemi håller vi besöken online.

Ett studiebesök består bland annat av visning av moskén och dess funktioner, en kort föreläsning om islam, samt rikligt med utrymme för besökarnas egna frågor. Läs mer…

Madrasa (koranskola)

Vi erbjuder madrasa (koranskola) för alla som är intresserade. För tillfället har vi ca 70 elever. Vår madrasa är för personer från 7 år och uppåt (även för vuxna). Läs mer…

Aktiviteter under fastemånaden ramadan

Under ramadan är det mycket liv i moskén. På kvällarna kommer hundratals besökare för att delta i den speciella nattbönen under ramadan (tarawih). Efter solnedgången under varje dag serveras alla besökare en fastebrytande måltid. Flera gånger i veckan samlas den som vill för att delta i gemensam gudsåminnelse (dhikr), de sista tio dagarna av månaden gör ett flertal personer retreat i moskén dygnet runt.

 

 

 

Firande av profetens födelsedag (mawlid)

Moskén brukar göra olika aktiviteter i samband med Profetens, Guds frid vare med honom, födelsedag, i form av föreläsningar, dhikr, koranläsning, bön och mat.

DARS

Den första lördagen varje månad håller moskén föreläsning i Upplands Väsby på Urdu. För frågor och hålltider, mejla ehtesham.thanvi@aysha.se.