Imam

Mohammad Muslim Eneborg arbetar sedan 2009 som imam i Ayshamoskén.

Han blev muslim 1980. Kort därefter spenderade han några år på resande fot runt om i den muslimska världen, främst i Sydasien och Nordafrika, men även i mer eller mindre muslimska områden i Europa. Under denna resa fick han inblick i olika muslimska kulturer och hur dessa samhällen förhåller sig till islam, sin nationella kultur och traditioner. Därefter bosatte han sig i Storbritannien, gifte sig och fick sedermera fyra barn. Under tiden studerade han arabiska och urdu.

Han har även studerat islamisk teologi vid flera andra islamiska institut och är känd inom muslimska kretsar som en alim, eller lärd inom de muslimska vetenskaperna. Han har arbetat som imam vid ett flertal moskéer i Storbritannien där han även ansvarat för bland annat en imamutbildning för kvinnor samt undervisat om islam vid universitet och andra institutioner i Europa.

Mohammad Muslim växte inte upp i ett religiöst hem, men allt sedan han blev muslim har han varit djupt intresserad av och engagerad i interreligiös dialog och samtal om religionens roll i det postmoderna samhället. Han medverkar ofta i dialoger med kristna och judiska företrädare i Sverige och i Storbritannien, och besöker ofta skolor och kyrkor som inbjuden gästföreläsare. Han blir inte sällan ombedd av media att kommentera det som rör islam och muslimer i Europa.