Startsida

Masjid Aysha (Ayshamoskén) drivs av den ideella föreningen Skandinaviska islamiska organisationen (SIO). Vi har funnits i lokalen på Sankt Eriksgatan 91 i över 20 år. Hos oss är alla välkomna!


Angående senaste dagarnas händelser

Att vara delaktig i ett våldsamt upplopp med skadade poliser och nedbrända bilar som följd strider mot allt vad islam står för. Några planerade att bränna koranen vilket dock stoppades av de rättsvårdande myndigheterna och senare polisen. Samma personer sparkade på koranen som om den vore en fotboll. Detta ledde senare till att främst ungdomar vandaliserade och kastade sten mot polisen. Detta beteende är som vi ser det att bränna koranens budskap.

Självklart är vi ledsna över att vår heliga bok koranen inte respekterades utan snarare och bokstavligen kastades i smutsen vilket så klart upplevs som respektlöst för många av oss muslimskt troende i vårt land. Vad som dock gör oss mer upprörda och ledsna är att några valde att inte respektera koranens budskap. Att samtidigt skapa ett upplopp och påstå att de gör detta för islams och för oss muslimers skull är kränkande för en stor majoritet av oss muslimer i Sverige. De människor som ligger bakom och försvarar upploppen i Malmö verkar sakna kunskap om islam och koranens budskap.

Vi vill tacka alla enskilda individer, polisen och representanter från olika trossamfund som på plats och på sitt sätt tog sitt ansvar. Vi vill också rikta ett stort tack till de muslimska församlingar i Malmö för att de gick ut med ett gemensamt meddelande angående hatmanifestationen.

Må Allah ge oss vägledning under dessa svåra tider samt ge oss rätt förståelse och gör oss till förebilder. Ameen ya rabb.

Ayshamoskéns styrelse
2020-08-30


Nytt beslut angående fredagsbönen

På grund av regeringens beslut om förbud mot folksamlingar på över 500 personer beslutade Ayshamoskéns styrelse för fem månader sedan att tills vidare ställa in fredagsbönen. Anledningen till beslutet var att naturligtvis också vi måste ta vårt ansvar för att smittspridningen av COVID-19 inte ska förvärras bland våra besökare och människor som vi kommer i kontakt med i andra sammanhang.

Efter att noga ha följt och övervakat de förändringar som skett av de riktlinjer och rekommendationer som getts av Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter under denna period har vi nu beslutat att åter öppna Ayshamoskén för fredagsbön med start nu på fredag den 14 augusti kl. 13.15.

Vi följer självklart även nu myndigheternas rekommendationer varför det inte kommer bli som vanligt. För det första kommer ingen föreläsning att hållas varför vi endast genomför böneutrop (adhan), kort predikan (khutba) och bön (salat/namaz), vilket pågår ca 10–15 minuter. Det får vistas max 50 personer i moskén samtidigt och det kommer inte vara möjligt att göra sin rituella tvagning (wudu) inne i moskén. Gör det hemma innan du åker till moskén.

Du som besökare måste också ta med dig en egen bönematta. Om det blir fler än 50 personer som har för avsikt att göra fredagsbönen hos oss så ger vi möjlighet till en andra bön kl. 13.35. Om något känns oklart är det bara att fråga moskéns representanter som är på plats med västar.

Ayshamoskéns styrelse
2020-08-11


Fredagsbönen inställd

Ayshamoskéns styrelse har på grund av regeringens beslut om förbud mot folksamlingar på över 50 personer beslutat att ställa in fredagsbönen tillsvidare. Anledningen till beslutet är naturligtvis också att vi måste ta vårt ansvar för att smittspridningen inte ska förvärras bland våra besökare och människor som vi kommer i kontakt med i andra sammanhang.

Moskén kommer hållas öppen för övriga böner och andra aktiviteter som vi bedömer inte medför någon risk för smittospridning. Ayshamoskéns styrelse följer och övervakar noga de riktlinjer och rekommendationer som ges från Folkhälsomyndigheten, Utrikesdepartementet och andra myndigheter.

Vi kommer att uppdatera vår hemsida, på Facebook och Twitter när vi tar ytterligare eller andra beslut som rör den uppkomna situationen med Coronavirusets spridning.


föreläsningar på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du ta del våra fredagsföreläsningar och andra föredrag från moskén. Vår ambition är att framöver kunna sända live, dock kräver detta minst 1000 följare på YouTube. Gå gärna in och prenumera på kanalen så att kan vi uppnå detta. Tack!


Gåvor till moskén

Bidrag till moskéns verksamhet uppskattas!

Plusgiro: 79 45 10-8

PayPal: info@aysha.se

Swish för donation till moskén: 123 670 27 73

Zakat / Sadaqah

Du kan också betala din zakat eller ge sadaqa via moskén. Detta gör du till Swish-nummer 123 133 93 81.

Stöd moskén via din skatt

Nu finns möjlighet att betala 1% skatt på din förvärvsinkomst till moskén via din kommunalskatt (det som tidigare automatiskt gick till kyrkan via kyrkoskatten). Ladda ner blanketten för medgivande. Du måste skriva ut den, skriva under den, och posta till den adress som uppges i blanketten.

Bli medlem i moskéföreningen!

Det är flera tusen människor som använder Ayshamoskén årligen. Om du är en av dessa, stöd oss även genom att bli medlem i föreningen.

Klicka här för att ansöka om medlemskap i moskéns förening Skandinaviska islamiska organisationen!

Bönetider

Bönetidtabeller

Bönetidtabeller att ladda ned (PDF).

Mars
April
RAMADAN
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

Hela 2020

Fredagsbön – tider (vintertid)

Kl 12–12.30 sker översättning av innehållet i dagens khutba (fredagsföreläsning) på svenska, engelska och urdu.
Kl. 12.30 startar salat al-juma (fredagsbönen) med en khutba som varar i ca 10 minuter följt av den gemensamma bönestunden.

Fredagsbön – tider (sommartid)

Kl 13–13.30 sker översättning av innehållet i dagens khutba (fredagsföreläsning) på svenska, engelska och urdu.
Kl. 13.30 startar salat al-juma (fredagsbönen) med en khutba som varar i ca 10 minuter följt av den gemensamma bönestunden.

Alla är välkomna att delta i fredagsbönen!

Aktiviteter

Ayshamoskén erbjuder många olika aktiviteter både riktade till medlemmar och allmänheten.

Fredagsbön

Varje fredag hålls den gemensamma fredagsbönen (salat al juma) i moskén. Alla är välkomna att delta! Läs mer…

Studiebesök till moskén (för skolklasser och övriga grupper)

Årligen tar vi emot 70-90 skolklasser på guidning i moskén. Läs mer…

Madrasa (koranskola)

Vi erbjuder madrasa (koranskola) för alla som är intresserade. För tillfället har vi ca 70 elever. Vår madrasa är för personer från 7 år och uppåt (även för vuxna). Läs mer…

Dars (föreläsningar på urdu)

Första lördagen kl. 15:00 varje månad hålls föreläsningar av imam Mohammad Muslim Eneborg i moskén. Föreläsningarna är på urdu. Alla är välkomna!

Fredagsdhikr efter fredagsbönen i moskén (gemensam andlig meditation)

Gemensam dhikr sker i moskén efter salat juma (fredagsbönen) på fredagar.

Imam

Mohammad Muslim Eneborg arbetar sedan 2009 som imam i Ayshamoskén.

Han blev muslim 1980. Kort därefter spenderade han några år på resande fot runt om i den muslimska världen, främst i Sydasien och Nordafrika, men även i mer eller mindre muslimska områden i Europa. Under denna resa fick han inblick i olika muslimska kulturer och hur dessa samhällen förhåller sig till islam, sin nationella kultur och traditioner. Därefter bosatte han sig i Storbritannien, gifte sig och fick sedermera fyra barn. Under tiden studerade han arabiska och urdu.

Han har även studerat islamisk teologi vid flera andra islamiska institut och är känd inom muslimska kretsar som en alim, eller lärd inom de muslimska vetenskaperna. Han har arbetat som imam vid ett flertal moskéer i Storbritannien där han även ansvarat för bland annat en imamutbildning för kvinnor samt undervisat om islam vid universitet och andra institutioner i Europa.

Läs mer…

Om oss

Masjid Aysha (eller Ayshamoskén) drivs av den ideella föreningen Skandinaviska islamiska organisationen (SIO). Moskén har huserat på Sankt Eriksgatan 91 i ca 20 år och används av tusentals personer från världens alla hörn regelbundet. Våra fredagsböner är särskilt välbesökta, kanske inte minst på grund av att de hålls på flera språk: svenska, engelska, urdu och arabiska. Läs mer…

Vår policy i moskén är att alla är välkomna!

Här finns vi

Sankt Eriksgatan 91, 113 32 Stockholm
08-33 44 90
info@aysha.se
Organisationsnummer: 802012-4338

Kontakta moskén

Om du har några frågor eller synpunkter om moskén, vänligen fyll i formuläret nedan. Ditt meddelande skickas till föreningens styrelse.