Startsida

Fredagsbön / Friday Prayer

Vi håller numera två separata fredagsböner varje fredag. Välkomna!
We now offer two separate occasions for Friday prayers. Welcome!

13.10
Första fredagsbön / First Friday prayer

13.30
Föreläsning / Lecture / Bayan

14.00
Andra fredagsbön / Second Friday prayer


Dhul-Hijjah & Eid ul-Adha

Eid ul-Adha 16 juni / June
07.00 Första bön / First prayer
09.00 Andra bön / Second prayer
11.00 Tredje bön / Third prayer

Välkomna till eidbön i Ayshamoskén! Vi kommer att hålla tre böner för att ge plats till alla som vill komma och be och fira tillsammans. Alla är välkomna! Efter sista bönen (ca 11.30) bjuder vi på lättare fika i moskén för de som vill.

Många har efterfrågat eidbön i Kista Racket Center, där vi haft glädjen att hålla till i många år. Tyvärr kommer vi inte att kunna samlas där igen inom en överskådlig framtid. Vi gläds åt det växande antalet deltagare vid eidbönerna, men det innebär också att KRC med råge överskridit sin kapacitet, både vad gäller utrymme och säkerhet för besökarna.

Målet framåt är att ha en varaktig plats där vi kan samlas för eidbön. Tyvärr har vi inte lyckats hitta något lämpligt alternativ i år, men vi letar aktivt vidare. Tillsvidare är vi tacksamma att vi kan samlas i moskén för bön och firande. Tack för er förståelse, vi önskar er en välsignad eid!

Gåvor för Qurbani kan skänkas genom vår välgörenhetspartner Muslim Aid till Swish-nummer 123 167 07 28. Kommentera med din valda grupp, mer information nedan.


Welcome to Masjid Aysha for Eid prayer! There will be three separate times for prayer to accommodate as many as possible. Everyone is welcome! After the last prayer (around 11.30) there will be snacks and sweets served in the mosque.

Many of you have asked for Eid prayers in Kista Racket Center, where we have had the pleasure to be for many years. Unfortunaly, we will not be able to gather there again in the foreseeable future. We are happy to say that we’ve had a growing number of attendees for Eid prayers, but this also means KRC by far has reached their capacity, with regards to space as well as safety.

Moving forward, we want to have a more permanent location to gather for Eid prayers. Unfortunaly, we haven’t been able find a suitable option this year, but we keep searching. In the meantime, we are thankful that we are able to gather in the mosque for prayer and celebration. Thank you for your understanding, we wish you all a blessed Eid!

Donations for Qurbani can be sent through our charity partner Muslim Aid by Swish to 123 167 07 28. Comment with your group of choice, more information below.

  • ⁠A – 795 kr (Somalia, Uganda)
  • ⁠B – 1450 kr (Jemen, Sudan)
  • ⁠C – 1995 kr (Bangladesh, Pakistan, Malaysia, Afghanistan)
  • ⁠D – 3450 kr (Bosnia, Iraq, Türkiye, Syrians)
  • ⁠E – 4825 kr (Family Qurbani, whole animal, 7 parts)

ISLAMISKA STUDIER: INTRODUKTIONSTRÄFFar

Under höstterminen återupptar vi undervisningen i islamiska studier för barn i åldrarna 7–12 år (åk 1–6). Vid tre tillfällen i sommar välkomnar vi föräldrar och barn för att träffa våra lärare, titta på läromaterialet, ställa frågor och bekanta sig med lokalerna.

Andra tillfället är lördag 6 juli kl. 11–12, därefter 3 augusti. Varmt välkomna!


Månadsföreläsning / Monthly Lecture
SATURDAY 6 JULY
LÖRDAG 6 JULI

13.00
Lecture in Urdu (after dhuhr)

14.15
Food and socializing
Mat och umgänge

15.00
Föreläsning på svenska

The first weekend of each month we arrange a longer lecture in Urdu and Swedish. Between the lectures we serve food and there is time to talk and socialize. Everyone is welcome, please bring family and friends! Our next lecture is Saturday 6 July focusing on the month of Muharram, the first month of the Islamic year.

Första helgen varje månad håller vi en längre föreläsning på svenska och urdu. Mellan föreläsningarna serveras mat och det finns tid att prata och umgås. Alla är välkomna, kom gärna med familj och vänner! Nästa föreläsning är lördag 6 juli med fokus på månaden muharram, den första månaden på det islamiska året.


föreläsningar på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du ta del våra fredagsföreläsningar och andra föredrag från moskén. Gå gärna in och prenumera på kanalen. Tack!


Gåvor till moskén

Bidrag till moskéns verksamhet uppskattas!

Swish: 123 670 27 73
Plusgiro: 79 45 10-8

Autogiromedgivande 200 kr / mån

Stöd moskén via din skattsedel

Nu finns möjlighet att betala 1% skatt på din förvärvsinkomst till moskén via din kommunalskatt (det som tidigare automatiskt gick till kyrkan via kyrkoskatten). Ladda ner blanketten för medgivande. Du måste skriva ut den, skriva under den, och posta till den adress som uppges i blanketten.

Bli medlem i moskéföreningen!

Det är flera tusen människor som använder Ayshamoskén årligen. Om du är en av dessa, stöd oss även genom att bli medlem i föreningen. Medlemskapet kostar 500 kr/år (250 kr/år för dig under 25 år). Om du stödjer moskén via skattsedeln är du automatiskt medlem.

Mejla oss för att ansöka om medlemskap i moskéns förening Skandinaviska islamiska organisationen! Ange ditt person nummer, fullständigt namn, din adress och telefon nummer.

Zakat, sadaqah al-fitr och fidya

Du kan också betala din zakat, sadaqah al-fitr eller fidya via moskén. Detta gör du till Swish-nummer 123 172 29 90.

Bönetider för Stockholm


FRIDAY PRAYER / FREDAGSBÖN

We offer two times for Friday prayer. Estimated times:
13.10 First khutbah/sermon (Arabic) and salat/prayer
13.30 Lecture/Bayan (English, Swedish, Urdu)
14.00 Second khutbah/sermon (Arabic) and salat/prayer

Vi håller två fredagsböner. Ungefärliga tider:
13.10 Första predikan/khutbah (arabiska) och bön/salat
13.30 Föreläsning (engelska, svenska, urdu)
14.00 Första predikan/khutbah (arabiska) och bön/salat


ANGÅENDE gemensamma bönetider

Gemensamma bönestunder hålls normalt i moskén i början av bönetiden under förutsättning att någon är på plats. Är du intresserad av att få tillgång till moskén dygnet runt kan du som medlem ansöka om att få tillgång till nyckelappen Parakey. Kontakta oss via mejl till info@aysha.se för mer info.

Aktiviteter

Ayshamoskén erbjuder många olika aktiviteter både riktade till medlemmar och allmänheten. Under pågående pandemi är alla fysiska aktiviteter begränsade.

Fredagsbön (salat al-juma)

Varje fredag hålls vanligtvis den gemensamma fredagsbönen (salat al-juma) i moskén. Alla är välkomna att delta i fredagsbönen! Läs mer…

Studiebesök till moskén (för skolklasser och överiga grupper)

Vi tar årligen emot uppemot 100 skolklasser och andra grupper på guidning i moskén. 

Ett studiebesök består bland annat av visning av moskén och dess funktioner, en kort föreläsning om islam, samt rikligt med utrymme för besökarnas egna frågor. Läs mer…

Madrasa (koranskola)

Vi erbjuder madrasa (koranskola) för alla som är intresserade från 7 år och uppåt (även för vuxna). Läs mer…

Aktiviteter under fastemånaden ramadan

Under ramadan är det mycket liv i moskén. På kvällarna kommer hundratals besökare för att delta i den speciella nattbönen under ramadan (tarawih). Efter solnedgången under varje dag serveras alla besökare en fastebrytande måltid. Flera gånger i veckan samlas den som vill för att delta i gemensam gudsåminnelse (dhikr), de sista tio dagarna av månaden gör ett flertal personer retreat i moskén dygnet runt.

 

 

Firande av profetens födelsedag (mawlid)

Moskén brukar göra olika aktiviteter i samband med Profetens, Guds frid vare med honom, födelsedag, i form av föreläsningar, dhikr, koranläsning, bön och mat.

DARS

Den första helgen varje månad hålls vanligtvis en längre föreläsning i moskén. På lördagar på urdu och på söndagar på svenska. Mer information publiceras löpande.

Studiebesök

Vi får årligen besök av uppemot 100 skolklasser och andra grupper. Besöken hålls i samarbete med föreningen Det yttersta trädet.

Boka studiebesök till moskén

För bokning eller frågor om studiebesöken, vänligen gå till Det yttersta trädets hemsida!

Ett studiebesök består bland annat av visning av moskén och dess funktioner, en kort föreläsning om islam, samt rikligt med utrymme för besökarnas egna frågor.

Om oss

Masjid Aysha (eller Ayshamoskén) drivs av den ideella föreningen Skandinaviska islamiska organisationen (SIO). Moskén har huserat på Sankt Eriksgatan 91 i ca 20 år och används av tusentals personer från världens alla hörn regelbundet. Våra fredagsböner är särskilt välbesökta, kanske inte minst på grund av att de hålls på flera språk: svenska, engelska, urdu och arabiska. Läs mer…

Vår policy i moskén är att alla är välkomna!

Här finns vi

Sankt Eriksgatan 91, 113 32 Stockholm
08-33 44 90
info@aysha.se
Organisationsnummer: 802012-4338

Kontakta moskén

Om du har några frågor eller synpunkter om moskén, vänligen mejla oss på info@aysha.se . Ditt meddelande skickas till föreningens styrelse.