Startsida


Begränsade öppeTtider

Regeringen har fattat beslut om nya regler gällande allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Reglerna trädde i kraft från och med den 1 juni 2021. Styrelsen har därför beslutat att öppna upp moskén igen. Första fredagsbönen kommer insha’Allah att genomföras 4 juni. Särskilda åtgärder har vidtagits och insläpp kommer att ske i omgångar så att det aldrig är fler än 50 besökare åt gången i moskén.
Fredagsbön 1: kl 13:00
Fredagsbön 2: kl 13:20
Fredagsbön 3: kl 13:40
Kölappar för insläpp kommer att delas ut från kl 12:50
I enlighet med rekommendationer från Region Stockholm bör du som har varit på utlandsresa stanna hemma i 7 dagar och provta dig på ankomstdagen och på dag 5.
Stanna hemma om du är sjuk. Moskéns företrädare förbehåller sig rätten att avvisa besökare med tecken på sjukdom.
Med anledning av de rådande omständigheterna kommer toaletterna att vara avstängda och tvagningsmöjligheter kommer inte att finnas i moskén. Vänligen respektera detta.

Vi övervakar och följer förändringar i de riktlinjer och rekommendationer som utfärdats av Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter. Beslutet kan förlängas och kommer att anslås här på vår hemsida samt i sociala kanaler.

Limited opening hours

The government has decided on new rules regarding public gatherings and public events. The rules came into force on June 1, 2021. The board has therefore decided to reopen the mosque. The first Friday prayer, insha’Allah, will be performed on June 4. Special measures have been taken and entrance will be given so that there are never more than 50 visitors at a time in the mosque.
Friday Prayer 1: 13.00
Friday prayer 2: 13:20
Friday prayer 3: 13:40
Queue tickets for entrance will be distributed from 12:50.
In accordance with recommendations from the Stockholm Region, you who have been traveling abroad should stay at home for 7 days and try yourself on the day of arrival and on day 5.
Stay home if you are sick. The mosque’s representatives reserve the right to reject visitors with signs of illness. Due to the prevailing circumstances, the toilets will be closed and there will be no washing facilities in the mosque. Please respect this.

We monitor and follow changes in the guidelines and recommendations issued by the Swedish Public Health Agency and other agencies. The decision can be extended and will be posted here on our website and in social channels.


föreläsningar på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du ta del våra fredagsföreläsningar och andra föredrag från moskén. Vår ambition är att framöver kunna sända live, dock kräver detta minst 1000 följare på YouTube. Gå gärna in och prenumera på kanalen så att kan vi uppnå detta. Tack!


Gåvor till moskén

Bidrag till moskéns verksamhet uppskattas!

Plusgiro: 79 45 10-8

PayPal: info@aysha.se

Swish för gåvor, sadaqa och donationer till moskén: 123 670 27 73

Zakat

Du kan också betala din zakat, sadaqah al-fitr eller fidya via moskén. Detta gör du till Swish-nummer 123 133 93 81.

Årets fitrana är 75 kr/pers.

Stöd moskén via din skatt

Nu finns möjlighet att betala 1% skatt på din förvärvsinkomst till moskén via din kommunalskatt (det som tidigare automatiskt gick till kyrkan via kyrkoskatten). Ladda ner blanketten för medgivande. Du måste skriva ut den, skriva under den, och posta till den adress som uppges i blanketten.

Bli medlem i moskéföreningen!

Det är flera tusen människor som använder Ayshamoskén årligen. Om du är en av dessa, stöd oss även genom att bli medlem i föreningen.

Klicka här för att ansöka om medlemskap i moskéns förening Skandinaviska islamiska organisationen!

Bönetider

Bönetidtabeller

Bönetidtabeller att ladda ned (PDF).

Maj, Juni och Juli 2021

ANGÅENDE gemensamma BÖNEr UNDER PANDEMIN

Det hålls inga bönestunder i moskén tillsvidare.

Aktiviteter

Ayshamoskén erbjuder många olika aktiviteter både riktade till medlemmar och allmänheten. Under pågående pandemi är alla fysiska aktiviteter i moskén inställda.  Läs mer…

Fredagsbön

Varje fredag hålls vanligtvis den gemensamma fredagsbönen (salat al-juma) i moskén. Alla är välkomna att delta i fredagsbönen! Läs mer…

Studiebesök till moskén (för skolklasser och övriga grupper)

Årligen tar vi emot 30–50 skolklasser på guidning i moskén. Under pågående pandemi håller vi besöken online. Läs mer…

Madrasa (koranskola)

Vi erbjuder madrasa (koranskola) för alla som är intresserade. För tillfället har vi ca 70 elever. Vår madrasa är för personer från 7 år och uppåt (även för vuxna). Läs mer…

Imam

Nasir Ahmad Arif, imam i Ayshamoskén.

Imam Nasir Ahmad Arif

Läs mer…

Om oss

Masjid Aysha (eller Ayshamoskén) drivs av den ideella föreningen Skandinaviska islamiska organisationen (SIO). Moskén har huserat på Sankt Eriksgatan 91 i ca 20 år och används av tusentals personer från världens alla hörn regelbundet. Våra fredagsböner är särskilt välbesökta, kanske inte minst på grund av att de hålls på flera språk: svenska, engelska, urdu och arabiska. Läs mer…

Vår policy i moskén är att alla är välkomna!

Här finns vi

Sankt Eriksgatan 91, 113 32 Stockholm
08-33 44 90
info@aysha.se
Organisationsnummer: 802012-4338

Kontakta moskén

Om du har några frågor eller synpunkter om moskén, vänligen fyll i formuläret nedan. Ditt meddelande skickas till föreningens styrelse.