Startsida

Masjid Aysha (Ayshamoskén) drivs av den ideella föreningen Skandinaviska islamiska organisationen (SIO). Vi har funnits i lokalen på Sankt Eriksgatan 91 i över 20 år. Hos oss är alla välkomna!


Moskén stängd tillsvidare

Med anledning av regeringens beslut om förbud mot folksamlingar över åtta personer har styrelsen för Skandinaviska Islamiska Organisationen beslutat att stänga Ayshamoskén t.o.m den 24 december 2020. Anledningen till beslutet är bl.a. att vi måste ta vårt ansvar för att smittspridningen av covid-19 inte ska förvärras bland våra besökare och människor som vi kommer i kontakt med i andra sammanhang.

Vi övervakar och följer förändringar i de riktlinjer och rekommendationer som utfärdats av Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter. Beslutet kan förlängas och kommer att anslås här på vår hemsida samt i sociala kanaler.

Mosque closed until further notice

Due to the government’s decision to ban crowds of more than eight people, the board of the Scandinavian Islamic Organization has decided to close the mosque until December 24, 2020. The reason for this decision is, among other things, that we must take our responsibility and prevent the spread of Covid-19 amongst our visitors and people we come in contact with in other contexts.

We monitor and follow changes in the guidelines and recommendations issued by the Swedish Public Health Agency and other agencies. The decision can be extended and will be posted here on our website and in social channels.


föreläsningar på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du ta del våra fredagsföreläsningar och andra föredrag från moskén. Vår ambition är att framöver kunna sända live, dock kräver detta minst 1000 följare på YouTube. Gå gärna in och prenumera på kanalen så att kan vi uppnå detta. Tack!


Gåvor till moskén

Bidrag till moskéns verksamhet uppskattas!

Plusgiro: 79 45 10-8

PayPal: info@aysha.se

Swish för donation till moskén: 123 670 27 73

Zakat / Sadaqah

Du kan också betala din zakat eller ge sadaqa via moskén. Detta gör du till Swish-nummer 123 133 93 81.

Stöd moskén via din skatt

Nu finns möjlighet att betala 1% skatt på din förvärvsinkomst till moskén via din kommunalskatt (det som tidigare automatiskt gick till kyrkan via kyrkoskatten). Ladda ner blanketten för medgivande. Du måste skriva ut den, skriva under den, och posta till den adress som uppges i blanketten.

Bli medlem i moskéföreningen!

Det är flera tusen människor som använder Ayshamoskén årligen. Om du är en av dessa, stöd oss även genom att bli medlem i föreningen.

Klicka här för att ansöka om medlemskap i moskéns förening Skandinaviska islamiska organisationen!

Bönetider

Bönetidtabeller

Bönetidtabeller att ladda ned (PDF).

RAMADAN 2021

ANGÅENDE gemensamma BÖNEr UNDER PANDEMIN

Det hålls inga bönestunder i moskén tillsvidare.

Aktiviteter

Ayshamoskén erbjuder många olika aktiviteter både riktade till medlemmar och allmänheten. Under pågående pandemi är alla fysiska aktiviteter i moskén inställda.  Läs mer…

Fredagsbön

Varje fredag hålls vanligtvis den gemensamma fredagsbönen (salat al-juma) i moskén. Alla är välkomna att delta i fredagsbönen! Läs mer…

Studiebesök till moskén (för skolklasser och övriga grupper)

Årligen tar vi emot 30–50 skolklasser på guidning i moskén. Under pågående pandemi håller vi besöken online. Läs mer…

Madrasa (koranskola)

Vi erbjuder madrasa (koranskola) för alla som är intresserade. För tillfället har vi ca 70 elever. Vår madrasa är för personer från 7 år och uppåt (även för vuxna). Läs mer…

Imam

Nasir Ahmad Arif, imam i Ayshamoskén.

Imam Nasir Ahmad Arif

Läs mer…

Om oss

Masjid Aysha (eller Ayshamoskén) drivs av den ideella föreningen Skandinaviska islamiska organisationen (SIO). Moskén har huserat på Sankt Eriksgatan 91 i ca 20 år och används av tusentals personer från världens alla hörn regelbundet. Våra fredagsböner är särskilt välbesökta, kanske inte minst på grund av att de hålls på flera språk: svenska, engelska, urdu och arabiska. Läs mer…

Vår policy i moskén är att alla är välkomna!

Här finns vi

Sankt Eriksgatan 91, 113 32 Stockholm
08-33 44 90
info@aysha.se
Organisationsnummer: 802012-4338

Kontakta moskén

Om du har några frågor eller synpunkter om moskén, vänligen fyll i formuläret nedan. Ditt meddelande skickas till föreningens styrelse.