Studiebesök

Mellan  30-50 skolklasser och andra grupper kommer årligen på studiebesök till moskén. Under pågående pandemi håller vi besöken online. Föreningen Det yttersta trädet handhar dessa besök för oss.

Boka studiebesök till moskén

För bokning eller frågor om studiebesöken, vänligen gå till Det yttersta trädets hemsida!

Ett studiebesök består bland annat av visning av moskén och dess funktioner, en kort föreläsning om islam, samt rikligt med utrymme för besökarnas egna frågor.