Bönetider

Bönetidtabeller

Bönetidtabeller att ladda ned (PDF).

MAJ JUNI JULI 2021

ANGÅENDE gemensamma BÖNEr UNDER PANDEMIN

Det hålls begränsade bönestunder i moskén tillsvidare.