Bönetider

Bönetidtabeller

Bönetidtabeller att ladda ned (PDF).

RAMADAN 2021

ANGÅENDE gemensamma BÖNEr UNDER PANDEMIN

Det hålls inga bönestunder i moskén tillsvidare.