Bönetider

ANGÅENDE gemensamma BÖNEr UNDER PANDEMIN

F.n hålls inga gemensamma bönestunder utöver fredagsbönen. Är du intresserad av att få tillgång till moskén under övriga tider så kan du som medlem ansöka om att gå tillgång till en bricka för åtkomst via låssystemet. Mejla oss för mer info via kontaktformuläret.