Bönetider

Bönetidtabeller

Bönetidtabeller att ladda ned (PDF).

Maj, Juni och Juli 2021

ANGÅENDE gemensamma BÖNEr UNDER PANDEMIN

Det hålls endast fredagsbön i moskéns f.n. Se ovan