Aktiviteter

Ayshamoskén erbjuder många olika aktiviteter både riktade till medlemmar och allmänheten. Under pågående pandemi är alla fysiska aktiviteter i moskén inställda.  Läs mer…

Fredagsbön

Varje fredag hålls vanligtvis den gemensamma fredagsbönen (salat al-juma) i moskén. Alla är välkomna att delta i fredagsbönen! Läs mer…

Studiebesök till moskén (för skolklasser och övriga grupper)

Årligen tar vi emot 30–50 skolklasser på guidning i moskén. Under pågående pandemi håller vi besöken online. Läs mer…

Madrasa (koranskola)

Vi erbjuder madrasa (koranskola) för alla som är intresserade. För tillfället har vi ca 70 elever. Vår madrasa är för personer från 7 år och uppåt (även för vuxna). Läs mer…