Startsida

Masjid Aysha (Ayshamoskén) drivs av den ideella föreningen Skandinaviska islamiska organisationen (SIO). Vi har funnits i lokalen på Sankt Eriksgatan 91 i över 20 år. Hos oss är alla välkomna!


Eid-bön / Salaat ul-Eid

Eid-bön kommer att hållas tisdagen 4 juni kl. 8.30 i Kista Racket Center, Danmarksgatan 46. Parkering finns i Kista Galleria, parkeringsplatser vid och mittemot Racket Center får inte användas.

Eid prayer will be held on Tuesday 4 June, 8.30 AM at Kista Racket Center, Danmarksgatan 46. Parking is available in Kista Galleria. Parking spots next to and opposite the Racket Center must not be used.


Årsmöte

Styrelsen för Skandinaviska islamiska organisationen bjuder in till årsmöte för 2018 den 30 juni kl. 12.00 i Ayshamoskén. Se dagordning nedan. Övriga årsmöteshandlingar läggs upp här senare. Varmt välkomna!

Dagordning
§ 1 Mötet öppnas
§ 2 Val av mötesordförande
§ 3 Val av mötessekreterare
§ 4 Val av justeringsperson
§ 5 Årsmötets behöriga utlysande
§ 6 Fastställande av röstlängd
§ 7 Godkännande av dagordningen
§ 8 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
§ 9 Frågan om ansvarsfrihet
§ 10 Val av styrelseordförande
§ 11 Val av övriga styrelseledamöter
§ 12 Fastställande av medlemsavgift och övriga avgifter
§ 13 Övriga frågor:
a) Policy angående kvinnors plats i moskén.
b) Kontrakt.
c) Ekonomidiskussion.
§ 14 Mötets avslutande


Fredagsföreläsningar på YouTube

Vissa av de tidigare fredagsföreläsningarna (khutba) finns nu publicerade på Youtube. Nya fredagsföreläsningar och även annat material publiceras kontinuerligt på Det yttersta trädets YouTube-kanal.


Gåvor till moskén

Bidrag till moskéns verksamhet uppskattas! Du kan ge bidrag via Plusgiro, PayPal eller Swish.

Plusgiro: 79 45 10-8
PayPal: info@aysha.se
Swish för donation till moskén: 123 670 27 73

Zakat / Sadaqah

Du kan också betala din zakat eller ge sadaqa via moskén. Detta gör du till Swish-nummer 123 133 93 81.

Stöd moskén via din skatt

Nu finns möjlighet att betala 1% skatt på din förvärvsinkomst till moskén via din kommunalskatt (det som tidigare automatiskt gick till kyrkan via kyrkoskatten). Ladda ner blanketten för medgivande. Du måste skriva ut den, skriva under den, och posta till den adress som uppges i blanketten.

Bli medlem i moskéföreningen!

Det är flera tusen människor som använder Ayshamoskén årligen. Om du är en av dessa, stöd oss även genom att bli medlem i föreningen.

Klicka här för att ansöka om medlemskap i moskéns förening Skandinaviska islamiska organisationen!

Bönetider

Bönetidtabeller

Bönetidtabeller att ladda ned (PDF).

Mars
April
Maj
Ramadan
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

Hela 2019

Fredagsbön – tider (vintertid)

Kl 12–12.30 sker översättning av innehållet i dagens khutba (fredagsföreläsning) på svenska, engelska och urdu.
Kl. 12.30 startar salat al-juma (fredagsbönen) med en khutba som varar i ca 10 minuter följt av den gemensamma bönestunden.

Fredagsbön – tider (sommartid)

Kl 13–13.30 sker översättning av innehållet i dagens khutba (fredagsföreläsning) på svenska, engelska och urdu.
Kl. 13.30 startar salat al-juma (fredagsbönen) med en khutba som varar i ca 10 minuter följt av den gemensamma bönestunden.

Alla är välkomna att delta i fredagsbönen!

Aktiviteter

Ayshamoskén erbjuder många olika aktiviteter både riktade till medlemmar och allmänheten.

Fredagsbön

Varje fredag hålls den gemensamma fredagsbönen (salat al juma) i moskén. Alla är välkomna att delta! Läs mer…

Studiebesök till moskén (för skolklasser och övriga grupper)

Årligen tar vi emot  70-90 skolklasser på guidning i moskén. Läs mer…

Madrasa (koranskola)

Vi erbjuder madrasa (koranskola) för alla som är intresserade. För tillfället har vi ca 70 elever. Vår madrasa är för personer från 7 år och uppåt (även för vuxna). Läs mer…

Dars (föreläsningar på urdu)

Första lördagen kl. 15:00 varje månad hålls föreläsningar av imam Mohammad Muslim Eneborg i moskén. Föreläsningarna är på urdu. Alla är välkomna!

Fredagsdhikr efter fredagsbönen i moskén (gemensam andlig meditation)

Gemensam dhikr sker i moskén efter salat juma (fredagsbönen) på fredagar.

Fredagsdhikr på kvällen

De flesta fredagskvällar erbjuds gemensam dhikr hemma hos olika personer. För att få uppdaterad information om när dhikr på kvällen sker, vänligen gå med i följande WhatsApp lista. Läs mer…

Imam

Mohammad Muslim Eneborg arbetar sedan 2009 som imam i Ayshamoskén.

Han blev muslim 1980. Kort därefter spenderade han några år på resande fot runt om i den muslimska världen, främst i Sydasien och Nordafrika, men även i mer eller mindre muslimska områden i Europa. Under denna resa fick han inblick i olika muslimska kulturer och hur dessa samhällen förhåller sig till islam, sin nationella kultur och traditioner. Därefter bosatte han sig i Storbritannien, gifte sig och fick sedermera fyra barn. Under tiden studerade han arabiska och urdu.

Han har även studerat islamisk teologi vid flera andra islamiska institut och är känd inom muslimska kretsar som en alim, eller lärd inom de muslimska vetenskaperna. Han har arbetat som imam vid ett flertal moskéer i Storbritannien där han även ansvarat för bland annat en imamutbildning för kvinnor samt undervisat om islam vid universitet och andra institutioner i Europa.

Läs mer…

Om oss

Masjid Aysha (eller Ayshamoskén) drivs av den ideella föreningen Skandinaviska islamiska organisationen (SIO). Moskén har huserat på Sankt Eriksgatan 91 i ca 20 år och används av tusentals personer från världens alla hörn regelbundet. Våra fredagsböner är särskilt välbesökta, kanske inte minst på grund av att de hålls på flera språk: svenska, engelska, urdu och arabiska. Läs mer…

Vår policy i moskén är att alla är välkomna!

Här finns vi

Sankt Eriksgatan 91, 113 32 Stockholm
08-33 44 90
info@aysha.se
Organisationsnummer: 802012-4338

Kontakta moskén

Om du har några frågor eller synpunkter om moskén, vänligen fyll i formuläret nedan. Ditt meddelande skickas till föreningens styrelse.